CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA EN VOLTA DO CASTRO

Categoría
Edificación
Datos de la Obra

OBRA: Construcción de 30 viviendad de promoción pública

LUGAR: Volta do Castro – Santiago de Compostela – A Coruña
CLIENTE: Instituto Galego de Vivenda e Solo, Xunta de Galicia