CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA Y URBANIZACIÓN INTERIOR EN PONTEPEDRIÑA

DATOS DE LA OBRA

Obra: Construcción de 25 viviendas en promoción pública y urbanización interior

Lugar: Pontepedriña – Santiago de Compostela – A Coruña

Cliente: nstituto Galego de Vivenda e Solo, Xunta e Galicia

CATEGORÍA

Obra civil

Menú